• Přihlášení prodejce
 • Ochrana dat

   

  Ručení

  Felina GmbH provádí pečlivé rešerše a zasazuje se o to, aby na jejích internetových stránkách byly zveřejňovány pouze úplné a správné informace. Za úplnost, aktualitu, kvalitu a správnost informací však nepřebíráme záruku. Využití informací je výlučně v odpovědnosti uživatele.

   

  Využití informací

  Pro veškerý obsah, včetně všech textů, obrazového materiálu, grafiky, designu, ikon a videí atd., která se vyskutují na internetových stránkách Felina GmbH, platí ochrana autorských práv. Každé komerční využití, obzvláště ukládání dat v databázích, zveřejňování a každá forma komerčního využití bez svolení majitelů autorských práv je zakázána.

   

  Práva ve spojení s ochrannou známkou

  Felina GmbH je majitelkou všech ochranných známek a log, která jsou na její webové stránce zveřejněna. Toto neplatí pro ochranné známky a loga ostatních společností, které jsou zobrazeny za účelem informace v souvislosti s externími společnostmi. Majiteli těchto ochranných známek a log jsou příslušné externí společnosti. Užívání ochranných známek a log společnosti Felina GmbH a ostatních firem třetími osobami – bez ohledu na způsob užití – je nepřípustné.

   

  Webové odkazy

  Na webové stránce Felina GmbH se (prostřednictvím webových odkazů) poukazuje na jiné internetové stránky. Před zveřejněním webových odkazů byly tyto odkazy na cizí webové stránky prověřeny s ohledem na protiprávní obsahy. Felina GmbH však nemá kontrolu nad tím, jaký materiál je na těchto stránkách zveřejňován a není odpovědná za obsah a strategie ochrany dat cizích webových stránek.
  Felina GmbH nepřejímá záruku za obsah webových stránek, na něž je odkazováno. Odkazy na protiprávní obsahy Felina GmbH prověří a webový odkaz eventuálně odstraní.

   

  Externí obrazový materiál

  Použitý fotomateriál pochází zčásti z obrazové databáze PhotoCase. Více informací o Photocase naleznete na http://www.PhotoCase.com nebo http://de.fotolia.com.

   

  Ochrana dat

  Felina GmbH nakládá se svými údaji zodpovědně. Osobní údaje se vyžadují, ukládají a zpracovávají pouze, když to je nutné k realizaci služby za účelem vyřízení poptávky a zákonem nařízené nebo povolené. Kromě toho používáme Vaše osobní údaje pouze o udělení Vašeho výslovného souhlasu. Vaše svolení můžete kdykoli odvolat tak, že např. zašlete mail na adresu Datenschutzbeauftragter@felina.de nebo nám napíšete a sdělíte nám přitom své kontaktní údaje. Felina GmbH nakládá s Vašimi údaji důvěrně a v souladu s ustanoveními práva na ochranu dat a neposkytuje je třetím osobám. Osobní údaje jsou ukládány na našem vlastním firemním serveru.

   

  Google Analytics

  Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro internetovou analýzu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics pracuje s tzv. „cookies“, tedy s textovými soubory, které se na Vašem počítači ukládají a umožňují analýzu užívání naší webové stránky Vaší osobou. Informace o užívání této stránky, které cookies vytvářejí, se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace anynymizace IP na této webové stránce Google Vaši IP adresu v rámci členských států EU nebo jiných smluvních států Evropského hospodářského prostoru předem zkrátí. Jen ve výjimečných případech se úplná IP adresa přenáší na server společnosti Google v USA a tam se krátí. Z pověření provozovatele této webové stránnky bude Google tyto informace užívat k vyhodnocování užívání webové stránky, k vypracování reportů o aktivitách na webové stránce a k dalším službám spojeným s užíváním webové stránky a internetu realizovaným vůči provozovateli webové stránky. IP adresa přenášená Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude slučována s ostatními daty společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete prostřednictvím příslušného nastavení Vašeho prohlížeče zabránit; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě případně nebudete moci plně využít veškerých funkcí této webové stránky. Kromě toho můžete zamezit evidenci dat, které cookies vytvářejí v souvislosti s užíváním webové stránky (inkl. Vaší IP adresy), a jejich zpracování společností Google, když kliknete na odkaz
  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de a nainstalujete zde zobrazený plug in prohlížeče.

  Nahrávání přes Google Analytics můžete zabránit kliknutím na tento odkaz. Aktivuje se opt-out, který bude při návštěvě těchto internetových stránek v budoucnu bránit nahrávání vašich dat: deaktivovat Google Analytics. .

  Google Analytics navíc využíváme k vyhodnocování dat z AdWords a souborů cookies ze služby DoubleClick pro statistické účely. Nebudete-li si to přát, můžete tuto funkci prostřednictvím Google manažera pro nastavení reklamy deaktivovat.

  Bližší informace k podmínkám užívání a ochraně dat naleznete na
  http://www.google.com/analytics/terms/de.html a na https://www.google.de/intl/de/policies/. Poukazujeme na to, že na této webové stránce byl Google Analytics rozšířen o kód „anonymizelp“ za účelem zajištění anonymizované evidence IP adres (tzv. IP masking).

   

  Piwik

  Za účelem statistického vyhodnocení přístupů návštěvníků používá webová stránka open-source software Piwik. Piwik je konfigurován v souladu s ochranou dat, údaje návštěvníků se ukládají v anonymizované podobě. Za tímto účelem použité „setting cookies“ jsou textové soubory, které jsou na počítači návštěvníka ukládány dočasně. K jejich vymazání dojde, jakmile je webový prohlížeč ukončen. Existuje možnost evidenci dat deaktivovat. Vaše návštěva bude automaticky ignorována, pokud Váš prohlížeč podporuje funkci „Do Not Track“ a pokud ji aktivujete.

  Data evidovaná softwarem Piwik jsou v anonymizované podobě používána za účelem zlepšení naší nabídky a nejsou poskytována třetím osobám nebo převáděna na jiné servery. Piwik ukládá IP adresy bez poslední n-tice (tuple). Tímto prostřednictvím se dozvíme, z jaké sítě poptávka přišla, ale ne z jakého počítače.

  Užíváním této internetové stránky dáváte svůj souhlas ke zpracování Vašich dat prostřednictvím softwaru Piwik výše uvedeným způsobem a k výše jmenovanému účelu.

  Informace o online-řešení sporů:

  Evropská komise vytvořila internetovou platformu pro řešení sporů online (tzv. „platforma OS). Platforma OS slouží jako referenční místo pro smírné řešení sporů vzniklých online smluv o poskytování služeb. Platformu naleznete pod tímto odkazem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Smírné řešení sporů:

  K účastí v procesu na urovnání sporu před orgánem pro řešení sporů se spotřebiteli podle Zákona o alternativním řešení sporů ve spotřebitelských záležitostech (VSBG) nejsme ochotni ani povinni.

   

  Kontakt

  Felina GmbH
  Lange Rötterstraße 11-17
  D-68167 Mannheim
  Telefon: +49 / 621 / 385-0

  Datenschutzbeauftragter@felina.de